. 0 Articles VACÍO

Malalties dels ocells: ornitosi o psitacosi

Descripció:

L'ornitosi o psitacosi és una malaltia infecciosa i contagiosa produïda per un bacteri gram negatiu immobil anomenat CHLAMYDIA PSITTACI. L'agent infecciós es troba en les secrecions, en els teixits i en les plomes. Qualsevol au pot ser portadora de la malaltia i a més a més es pot contagir a les persones i tots els mamífers que hi conviuen amb les aus.

És una de les infeccions més esteses i d'efectes més greus. Estadísticament és més freqüent en els psitàcids, però també apareix sovint en coloms, indiots, ànecs i faisans. En els canaris no acostuma a ser mortal, però els produeix diarrea i altres reaccions. Molt rarament afecta els inseparables.

Sobre el contagi en humans, la malaltia es va identificar per primera vegada a Suissa l'any 1879 en una família que importava psitàcids. Produeix avortaments, diarrea, encefalitis, artritis, pneumonia, septicèmia i quèrato-conjuntivitis. Es tracta, de fet, d'una de les zoonosis més conegudes i esteses, d'aquí la importància del seu control en els aviaris. Amb tot, si es prenen les mesures de control veterinari necessàries, especialment en els animals importats, el risc no és significatiu. En els humans l'ús d'antibiòtics com les tetraciclines n'ha reduït el perill sempre que sigui diagnosticada a temps.

Tornant als ocells, l'ornitosi o psitacosi, provoca conjuntivitis (infecció de la mucosa ocular) i problemes respiratoris, però també pot afectar òrgans interns (fetge, pulmons, melsa...). De vegades també es pot convertir en un problema latent, que no s'acaba de manifestar amb símptomes clars, però que produeix ocells malaltissos: apareixen inflats o estarrufats, deixen de menjar, presenten femtes verdoses. Tot i que no arribi a ser mortal per als adults, amb freqüència afecta el creixement del pollets i el rendiment de les parelles.

 

Contagi:

Contacte directe amb altres ocells infectats. Per evitar-ne la propagació és important respectar les quarentenes amb els ocells nous que entrin a l'aviari, evitar la superpoblació per no facilitar-ne el contagi, i mantenir una bona higiene.

Símptomes:

La malaltia presenta diferents símptomes i és difícil de diagnosticar, especialment en els primers estadis. Els primers símptomes acostumen a afectar l'aparell respiratori i es manifesta en forma de fort refredat: respiració sorollosa, secrecions nasals i esternuts, respiració sorollosa i difícil. Tot això pot anar acompanyat de signes d'infecció ocular: conjuntivitis (inflamació unilateral de l'ull), sinusitis (inflamació al voltant dels ulls), infecció de la membrana nictitant (parpella que protegeix el glòbul ocular). En una fase posterior pot aparèixer diarrea de color verdosa o groguenca, acompanyada de pèrdua de gana, aprimament i abatiment. En la darrera fase es poden produir rampes i coixesa.

Cal tenir en compte que la psitacosis disminueix les defenses de l'au i es pot manifestar al mateix temps que altres malalties amb símptomes diferents que amaguen la psitacosis.

Com altres malalties, les situacions d'estrès i els canvis en les condicions ambientals, poden provocar el desenvolupament sobtat d'un procés infecciós en aus que en són portadores sense que abans n'hagi'm observar cap símptoma. En alguns casos fins i tot pot provocar la mort sobtada de l'animal sense símptomes externs.

Tractament:

Tota vegada que les aus portadores sovint no manifesten cap símptoma de la malaltia, convé observar estrictes normes de quarentena (de 2 a 3 setmanes) cada vegada que entrem nous ocells en el nostre aviari. En cas de dubte cal demanar un test per detectar la presència del bacteri. També és fonamental mantenir l'aviari ben airejat i realitzar desinfeccions periòdiques.

En cas d'infecció recomanem el tractament amb ORNICURE (doxiciclina)

Passereiformes:

  • Infecció moderada: 5 gr. d'ORNICURE en 2 litres d'aigua durant 5-8 dies.

  • Infecció greu: 5 gr d'ORNICURE en 2 litres d'aigua durant 4-6 setmanes

Psitàcids:

  • Tractament de quarentena: 5 gr d'ORNICURE en 0,5 litres d'aigua durant el període de quarentena.

  • Infecció: 5 gr. d'ORNICURE en 0,5 litres d'aigua durant 4-6 setmanes

Durant el tractament utilitzar aigua amb un baix contingut de minerals. No donar als ocells minerals, grit, sals o preparats que tinguin ferro. Renovar cada dia l'aigua.

 Fonts: www.oropharma.nl ; Canarios (Matthew M. Vriends), Ed. Tikal; Butlletí informatiu per a la veterinària de Salud Pública (núm. 52, abril/maig 1996) Generalitat de Catalunya.

Saber más

L'ús d'Exzolt en canaris y caderneres

Insecticida contra l'àcar vermell

ARION TITANIUM GROWTH

Per cadells de totes les races

ARION TITANIUM FITNESS

Per gossos campions

La millor gàbia per gallines ponedores

Quan tenim gallines i no ens sobra espai

Abeurador automàtic per a gossos

Guia dels millors abeuradors automàtics per a gossos i gats

La malaltia del punt negre en els ocells

Els símptomes de la malaltia del Punt Negre i les mesures per eliminar-lo

Guia breu dels pinsos Acana

Acana fabrica cuatro gamas de productos: Acana Classics, Acana Heritage, Acana Regionals y Acana...

Anelles per a ocells

Les anelles per a canaris, agapornis, caderneres i altres aus indiquen l'any de naixement, que es...

Ocelleres i voladors per ocells

Emplaçament i característiques dels voladors de jardí

La pigmentació dels ocells

L'acció dels colorants en els canaris de factor vermell i groc: la cantaxantina, el carofill, la...

DESTACAT ARION ORIGINAL