. 0 Articles VACÍO

La pigmentació dels ocells

L'acció dels colorants en els canaris de factor vermell i groc: la cantaxantina, el carofill, la luteina i el betacarotè

El plomatge és un dels elements més característics dels ocells. Les plomes amplien la superfície de vol, milloren l'aerodinàmica i mantenen la impermeabilitat i la temperatura corporal. Però a més a més, les mutacions i els processos d'adaptació a medis diferents que s'han produït durant milions d'anys d'evolució, han proporcionat al plomatge una increïble varietat de colors i formes. Des dels intensos vermells, blaus i verds dels grans papagais americans fins als grocs, verds i vermells de caderneres o verderols, les aus ens ofereixen una extensa gamma cromàtica que enriqueix els nostres paisatges i que compleixen diverses funcions. Des del camuflatge, al reconeixement i la cohesió del grup, passant per la funció sexual i reproductiva.

A aquesta intensa activitat creadora de la naturalesa s'hi ha afegit l'aportació humana. La cria i la sel.lecció d'espècies ha permès enriquir i diversificar allò que l'evolució i la selecció d'espècies han creat. I en el camp de l'ornitologia el paradigma de la intervenció humana és, sens dubte, el canari. Pocs ocells presenten una varietat de gammes i de colors com la d'aquest petit ocell. I de tots, segurament un dels grups més vistosos és el dels canaris de factor vermell.

El canari de factor vermell s'ha desenvolupat a partir del creuament del canari amb el Cardenalito de Venezuela que, com altres espècies d'ocells que han evolucionat de manera natural, conté en la seva herència els gens que li dónen el seu color vermell característic. Però el canari vermell no és capaç de fabricar els pigments que donen color al seu plomatge. Per evitar la pèrdua de color, hem d'afegir a la seva dieta aliments que continguin aquests pigments, o bé colorants artificials molt més potents, que ajudin a donar intensitat i brillantor a les plomes.

 Els colorants

Tradicionalment la pigmentació del canari s'havia potenciat afegint a la seva dieta aliments, la pastanaga, per exemple, que contenien una alta proporció de pigmentants. Actualment, però, s'aconsegueixen resultats molt millors utilitzant pigments artificials que permeten millorar la intensitat i la brillantor del color.

En la cria del canari de factor vermell s'utilitzen tres tipus de colorants: la cantaxantina, el carofil vermell i el betacarotè. En la cria del canari groc el pigment que s'utilitza per reforçar el color és la luteïna.

La cantaxantina. La cantaxantina es troba de manera natural en un vistós bolet anomenat “chantarellus cibarius”. El pigment de síntesi química té un color vermell molt intens, tirant a violeta. És hidrosoluble, però s'acostuma a utilitzar barrejat amb la pasta de cria. És el colorant més potent i proporciona als ocells un color vermell intens, variable segons les dosis utilitzades.

El carofil. S' obté de la cantaxantina i té unes propietats pigmentants pràcticament idèntiques a les d'aquest colorant. La principal diferència està en l'estructura molecular microcapsulada que fa que l'assimilació del colorant sigui més lenta i gradual.

El betacarotè. En la naturalesa els betacarotens es troben en moltes fruites i verdures entre les que destaca la pastanaga o el tomàquet. Com a producte químic el betacarotè presenta un color taronja fosc. És hidrosoluble, de manera que es pot administrar tant amb la pasta de cria, el sistema més utilitzat, com amb l'aigua. El grau de pigmentació que proporciona és baix, però en canvi dóna una gran brillantor al plomatge. És per això que per obtenir bons resultats, el betacarotè s'ha de barrejar amb la cantaxantina o el carofil. A més a més el betacaroté es transforma en vitamina A i té acció antioxidant sobre les cèl.lules, endarrerint-ne l'envelliment.

La luteïna. És un pigment de color groguenc de la família dels carotenoides. Es pot trobar en plantes com la calèndula, els espinacs o els pèsols i en diverses algues. També és present al rovell de l'ou. Té efecte antioxidant i protegeix els ulls de l'acció solar. Una de les principals fonts de luteïna és una microalga anomenada Muriellopsis i el seu ús és força estés tant en l'alimentació humana com animal. Aplicada als canaris grocs n'augmenta la intensitat de la coloració.

L'acció dels colorants.

L'acció dels colorants sobre els ocells i d'una manera particular sobre el canari depèn de diferents factors.

La genètica. Un dels factors més importants que actua sobre l'acció dels pigmentants és la genètica. Utilitzant les mateixes proporcions de colorants en diferents canaris obtindrem resultats diferents en funció dels gens de cada ocell. Per norma general quan més proximitat genètica hi hagi entre el canari i el cardenalito de Venezuela, més capacitat tindrà l'ocell per aprofitar la càrrega pigmentant dels colorants. I a l'inrevés, quan més llunyà sigui el parentiu, més es diluiran els tons vermells i més difícil serà recuperar-los. Per això convé no descuidar els dos fronts: la selecció dels canaris de coloració més intensa i la cria amb híbrids de cardenalito per enfortir la coloració.

Pigment pur i marques comercials. El grau de concentració del colorant també és important, perquè l'ús de productes excessivament rebaixats o dels que en desconeixem les característiques, no ens permetrà realitzar una dosificació correcta. D'una banda tenim el pigment pur que es presenta amb un grau de concentració mínima del 10 % (10 milígrams per gram). De l'altra els pigments elaborats per diferents marques, que contenen barreges de colorants. L'ús del colorant pur al 10 % ens assegura precisament la puresa i els resultats. Podríem dir que no hi ha trampa ni cartró i cada criador pot buscar la barreja que millor li funcioni segons la gamma que estigui criant. L'ús de pigments de marca té punt a favor i en contra. En la part negativa trobem que el fabricant no acostuma a informar sobre la proporció dels diferents colorants utilitzats. En la part positiva trobem que també acostumen a portar vitamines i minerals que potencien l'acció del pigment.

La dosificació. Finalment, el resultat de la pigmentació pot variar en funció de la quantitat i del tipus de colorant que incorporem a l'alimentació. Si utilitzem pigments purs (al 10 %), la dosificació pot anar de 5 a 10 grams per kg de pasta, tot i que cada criador haurà d'acabar fent allò que l'experiència i els resultats li aconsellin. Si utilitzem colorants de marca, la dosi ens la dóna el mateix fabricant, però també aquí caldrà veure quin és el resultat sobre els nostres canaris.

Sobre el tipus de colorant, ja hem vist que tenen característiques diferents. Per norma general s'aconsella barrejar la cantaxantina o el carofil, que proporcionen un color intens, amb el betacarotè, que dóna brillantor. Sobre la proporció de cada colorant tampoc no hi ha acord. Una barreja tipus si fem servir pigments amb  una concentració del 10 %,  seria de 7 parts de carantina i 3 de betacarotè.

La pasta de cria amb colorant.- I també una advertència. Els fabricants de pastes de cria ofereixen pastes vermelles que contenen colorant. Ara bé, hauríem de saber que la proporció de pigment que contenen és molt baixa. Si volem aconseguir resultats bons haurem de recórrer igualment al colorant pur. Les pastes amb colorant només són una alternativa per a tots aquells que tenen canaris de factor vermell, que no es volen complicar la vida i no tenen un nivell d'exigència gaire elevat. D'altra banda, l'ús de pastes de cria grogues que porten pigment d'aquest color,  bàsicament per raons comercials (sembla que portin més ou del que en realitat hi ha), pot ser contraproduent en canaris que no siguin d'aquest color ja que poden arribar a tacar el plomatge de tons groguencs.

Alguns consells.

Evitar un ús abusiu.- Els colorants no són productes inofensius. Un dels òrgans que intervé en el procés de transformació i assimilació del pigment és el fetge. És allí on s'emmagatzemen i es transformen abans de passar a la sang i, a través de la pell, a les plomes, de manera que un ús abusiu de colorants el pot danyar. Per evitar-ho, a banda de mesurar molt bé les dosis, convé donar a l'ocell un protector hepàtic (per ex. Calcicolina P). Precisament per ajustar millor la dosi, el més convenient és administrar el colorant amb la pasta de cria. Si finalment la genètica del canari no és bona, no cal obsessionar-se perquè tampoc no aconseguirem millorar-la.

Evitar la interacció negativa d'altres productes o aliments.- Els criadors saben que el carbó vegetal obstaculitza l'absorció del colorant, per això és millor prescindir-ne durant les setmanes que estiguem pigmentant. També és convenient reduir el subministrament de verdures, que tenen un efecte laxant i també dificulten la fixació del pigment.

Vitamines i llavors.- Per afavorir l'acció dels pigments és convenient proporcionar als ocells llavors amb una proporció alta de greixos. Per exemple negrilló, llavor de cànem o de lli. Sempre, de forma moderada. Els olis vegetals afavoreixen l'absorció del pigment perquè ajuden a emulsionar els greixos i en faciliten la digestió. També és convenient donar un suplement de vitamina E, per retardar l'oxidació dels pigments. Per evitar que aquests es degradin s'ha d'evitar l'exposició a la llum i conservar-los en un lloc fresc i sec.

Cuidar les condicions ambientals.- Perquè la muda sigui un èxit els ocells han de viure en bones condicions: espai suficient, instal.lacions netes i molta tranquil.litat. També és convenient, si és possible, situar-los en un lloc fosc, perquè així la muda s'escurça i l'acció pigmentant s'intensifica. Als ocells adults se'ls ha de proporcionar el pigment durant la muda, des d'una mica abans de l'inici d'aquesta etapa. Durant la cria s'ha de començar a donar pigment als canaris intensos i nevats des del primer dia, i en els mosaics a partir de les sis setmanes.

Bibiliografia: Rafael Cuevas, "El canario rojo", Ed. Hispano Europea.

Saber más

L'ús d'Exzolt en canaris y caderneres

Insecticida contra l'àcar vermell

ARION TITANIUM GROWTH

Per cadells de totes les races

ARION TITANIUM FITNESS

Per gossos campions

La millor gàbia per gallines ponedores

Quan tenim gallines i no ens sobra espai

Abeurador automàtic per a gossos

Guia dels millors abeuradors automàtics per a gossos i gats

La malaltia del punt negre en els ocells

Els símptomes de la malaltia del Punt Negre i les mesures per eliminar-lo

Guia breu dels pinsos Acana

Acana fabrica cuatro gamas de productos: Acana Classics, Acana Heritage, Acana Regionals y Acana...

Anelles per a ocells

Les anelles per a canaris, agapornis, caderneres i altres aus indiquen l'any de naixement, que es...

Ocelleres i voladors per ocells

Emplaçament i característiques dels voladors de jardí

La pigmentació dels ocells

L'acció dels colorants en els canaris de factor vermell i groc: la cantaxantina, el carofill, la...

DESTACAT ARION ORIGINAL